VASTUULLISUUS

Toimintamalli

Toimimme jatkuvan kehittämisen toimintamallin mukaisesti, jossa tunnistetaan kehittämistarve, suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä ja toteutetaan ne, tehdään arviointi ja jatkoarviointi. 

Toimimme lainmukaisesti ja noudatamme alan vaatimuksia. Olemme sitoutuneet vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin.

Arvomme: Vastuullisuus, turvallisuus, laatu ja oikeudenmukaisuus. Nämä arvot ohjaavat meidän toimintaa.

Ympäristö ja ympäristön suojeleminen on läsnä kaikessa päätöksenteossamme mm. pullojen ja pakkausten valinnoissa sekä käytännöissä energiankulutuksen pienentämiseksi.

Hankintaketjun toimivuus

Noudatamme meidän toiminnassa sekä kaikissa hankinnoissamme amfori BSCI:n eettisia toimintaperiaatteita. Varmistamme myös, että meidän liikekumppanit tunnistavat ja noudattavat amfori BSCI -sääntöjä ja vaatimuksia. Seuraamme riskimaiden auditointiraportteja. Arvioidaan jatkuvasti meidän suoritusta arvioinnin ja seuranta-arviointien yhdistelmällä.